Skinner og tilbehør

Sorter etter:

230V skinner

Skreddersy lengden på skinnesystemet. Velg lengde og farge.

90º skjøt

Tilkobling til 230V skinne. Velg farge.

Endetilkobling

Tilkobling til 230V skinne. Velg farge.

Flexi-skjøt

Tilkobling til 230V skinne. Velg farge.

Kryss-skjøt

Tilkobling til 230V skinne. Velg farge.

Midttilkobling

Tilkobling til 230V skinne. Velg farge.

Rett skjøt

Tilkobling til 230V skinne, rett skjøt
951.36

T-skjøt

Tilkobling til 230V skinne. Velg farge.

Takoppheng

Tilbehør til 230V skinne, for oppheng av skinnesystemet. Velg farge.

Tilkobling til skinne (maks 1000W)

Tilkobling til 230V skinne, tilkobling på skinne, maks 1000W. Velg farge.