Til toppen

XL Bygg

I det nye bygget til XL BYGG i Sørlandsparken ble det fått installert belysningsutstyr med full fleksibilitet gjennom å montere grunnbelysning og effektbelysing på 3-tenningskinnner. Løsningen er effektiv å montere, samtidig som butikken selv kan flytte på både spotter og grunnbelysning.

Kombinasjonen av den lineæare armaturen Nano-X (grunnbelysning) og spotten Vali (effektbelysing) sørger for godt lys i butikken:

XL Bygg

XL ByggXL Bygg


Hvorfor er det viktig å kunne flytte på grunnbelysningen?

Effektbelysning skal tilføre en økt belysningseffekt, eller skape det man kaller et samspill mellom lys og skygge for å fremheve de produkter som butikken ønsker å ha fokus på. Er grunnbelysningen for sterk i det miljøet man skal ha effektbelysning på, må man ha betydelig mer effektbelysning installert for å kunne skape denne effekten. Ved å flytte grunnbelysningen, vil man klare seg med færre effektspotter.
 

XL ByggXL Bygg

XL Bygg XL Bygg


Listelager: Tytan:
 

XL Bygg


På lageret er Megal nedhengt i kjetting eller wire. Megal gir et meget godt lys ved store takøyder:
 

XL Bygg

XL ByggXL Bygg

XL ByggXL Bygg


Toalett: Baleva
Møterom: Poseidon III.
 

XL ByggXL Bygg