Til toppen

4 steg for å lykkes med sensorbelysning1

Still inn sensoren

Still inn sensoren etter omgivelsene.
Les bruksanvisningen nøye før du starter.

2

Test sensoren

Test og juster innstillingene til du har ønsket resultat. Dette må du gjøre før du monterer hele prosjektet.3

Monter hele prosjektet

Gjennomfør monteringen når du er fornøyd med innstillingen av sensoren.

4

Full gjennomgang

Ta med sluttbruker på full gjennomgang og vis hvordan sensoren virker.Generell informasjon

Mikrobølgesensorer blir ofte brukt i større rom og rom som det ønskes tidlig detektering. Da gjerne at lyset går på nesten før man entrer rommet. Det er viktig å tenke på at detekteringsområdet til en mikrobølgesensor ikke tar hensyn til vegger, dører eller andre hindringer. Hvis man da monterer en mikrobølgesensor-armatur som har større deteksjons­­område enn rommet den er montert i, vil lyset gå på ved bevegelse på utsiden av rommet.

Noen ganger blir også mikrobølgesensor-armatur montert på vegg (gjerne en bod eller annet på grunn av lav takhøyde). Da vil deteksjonsområdet kunne bli enda større fordi mikrobølgesensoren detekterer gjennom flere vegger. Bevegelige gjenstander, vifter og utstyr som «støyer» kan også i noen tilfeller ha negativ virkning på mikrobølgesensorer.

For mindre rom kan man bruke PIR-detektor (blir også brukt i større rom). Denne føles for mange tryggere å bruke siden den ikke kan detektere igjennom materialer. Sensorer har segmenter som kan likne «pizza­stykker». Hvis man da har bevegelse fra et segment til et annet (et pizzastykke til et annet), vil sensoren få deteksjon. I en smal korridor kan man oppleve på enkelte PIR-armaturer at man må gå veldig nærme armaturen før den detekterer. Det er fordi man er i samme segment og ikke bryter noen av linjene før man nesten er fremme ved armaturen.

Løsning kan være å vri armaturen/sensoren 4-5 grader.

For å unngå misforståelser er det viktig at det utføres tester av montør når man monterer opp alle sensorarmaturer. Skal man montere opp mange armaturer er det lurt å teste et lite antall først for å sikre funksjonene før alle blir montert, i stedet for å risikere en endring av innstilling på alle armaturer i ettertid. Da kan man spare mye tid.

Det er veldig viktig å informere sluttbruker om hvordan sensoren er stilt inn og hvordan sensorlampene fungerer.

Begreper og forklaring på ulike sensortyper

Symbol: Mikrobølgesensor

Mikrobølgesensor

Virker ved å sende ut et usynlig signal av mikrobølger som reflekteres tilbake når de møter et objekt eller en person i omgivelsene. Sensoren oppdager bevegelse ved å analysere endringer i de reflekterte mikrobølgene. Denne sensor typen registrerer bevegelser gjennom vegger.

 

Symbol: PIR-sensor

PIR-sensor (passiv infrarød)

Virker ved å detektere varme­utstråling fra mennesker. Sensoren består av en detektor som er plassert bak en linse som registrerer infrarød stråling. Denne sensortypen registrerer ikke bevegelser gjennom vegger og må dermed være synlig i armaturen.

Symbol: bevegelsessensor

Bevegelsessensor

En bevegelsessensor kan være basert på både PIR eller mikrobølger, og brukes for å registrere bevegelse i et rom eller område for å skru på lyset når det er i bruk.

 

Symbol: dagslyssensor

Dagslyssensor

En dagslyssensor fungerer ved å måle mengden naturlig lys i omgivelsene. Sensoren justerer lysstyrken på armaturen automatisk i henhold til mengden tilgjengelig dagslys. Når det er tilstrekkelig naturlig lys, kan sensoren dimme eller slå av armaturen helt. Dette gir også mulighet for at lysstyrken kan justeres når det er nødvendig, for eksempel på grå dager eller om kvelden.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med valg av sensorbelysning? 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

NB! Lyskomponenter AS vil ikke være ansvarlig for reklamasjoner som viser til feil bruk og feil montering av sensorarmaturer.