Til toppen

Godkjent leverandør StartBank


StartBANK er et leverandørregister og bransjenettverk for de som vil levere varer og tjenester til bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. Formålet er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører og at man konkurrerer på like vilkår. I tillegg gir ordningen en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Lyskomponenter AS er godkjent leverandør i StartBank og vi kan dokumentere dette gjennom et eget sertifikat som nå er utstedt.