Til toppen

Master og tilbehør

Sorter

Mast Ø60 med fotplate, varmforsinket

Park- og veilysmaster med fotplate. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Mast Ø76 med fotplate, varmforsinket

Park- og veilysmaster med fotplate. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Mast Ø60 med fotplate, Combi Coat®

Park- og veilysmaster med fotplate. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet.

Mast Ø76 med fotplate, Combi Coat®

Park- og veilysmaster med fotplate. Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet.

Ørsta-fundament

Ørsta-fundament for mast med fotplate. CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6. Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

Veggbrakett for mast med fotplate

Veggbrakett for mast med fotplate. Veggbraketter blir brukt der det ikke lar seg gjøre å bruke vanlige nedgravingsfundamenter, for eksempel på bruer og forstøtningsmurer. Brakettene leveres med skruer og muttere M20 for feste til mast, men ekskl. feste mot vegg. Alle hull er ø24. Leveres varmforsinket etter kravene i HB R762, tabell 85.342-1, klasse B.

Veggfeste for armaturer

Armaturfeste for montering på vegg. Stuss med helningsvinkel 3°. Leveres uten skruer. Varmforsinket eller Combi Coat®.

Travers

Travers for 1 eller 2 lyskastere. 1 stk. Til mastetoppdiameter ø60 mm. Stående montering av lyskaster. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Toppstykke dobbel

Dobbelt toppstykke. Varmforsinket eller Combi Coat®.

Toppstykke trippel

Trippelt toppstykke. Varmforsinket eller Combi Coat®.

Toppstykke firedobbel

Firedobbelt toppstykke. Varmforsinket eller Combi Coat®.

Toppstykke 90°

90° toppstykke. Varmforsinket eller Combi Coat®.