Til toppen

Plassere downlights i boligen


I en bolig er flotte interiørløsninger og design ofte i fokus. Da er det viktig at man husker på å fremheve disse delene av boligen. Downlights har i dag blitt standard allmenbelysning i mange hjem. Her er planlegging og riktig plassering nøkkelen til suksess.


Personlig lyssetting


Trenden innen belysning viser at vi ønsker å skille oss ut og skape et mer personlig uttrykk.
Dette kan gjøres enkelt ved å montere downlights i par, på rekke eller i et mønster.
Kombiner gjerne med LED-striper!


Personlig lyssetting

I stedet for 3 downlights jevnt fordelt foran TV-nisjen, er det her vagt å sette inn to par i ytterkantene. Downlightene blir da en del av interiøret, noe som gir et personlig og annerledes uttrykk.

Personlig lyssetting

TIPS! Som alternativ til f.eks. en spotskinne, plassér to og to downlights på rekke for å danne en rett linje i rommet.

Personlig lyssetting

Standard runde downlights plassert i par i stedet for å fordele dem jevnt på rekke. Avstand mellom downlightene velges etter ønske.

Personlig lyssetting

Downlights plassert i mønster.


Generell plassering av downlightsTilt lyset mot en flate.

Downlights er perfekt når man ønsker å fremheve deler av boligen. Dette skaper også liv i rommet. Sørg for å ha en flate som lyset tiltes mot, som f.eks. vegger, reoler, bilder m.m. Når man retter en downlight mot et bilde på veggen belyser man mer enn bare bildet. Resten av rommet blir også belyst av strålene som blir reflektert i bildet og veggen. Da får vi et mykt og behagelig lys i rommet.


Avstand til vegg.

Ikke monter downlights i midten av taket i store rom. Har man kort avstand fra downlight til vegg er det mindre sannsynlig at man får et blendende lys.

Faste downlights kan med fordel være nærmere vegg enn tiltbare. Du bør ikke montere downlights lengre ut enn 50 cm fra vegg.


Unngå blending.

En annen fordel med å vende downlightene mot veggene er at man unngår blending. Hvis lyset er blendene får det motsatt effekt; det er ubehagelig, man myser og ser mindre. Pass ekstra godt på rundt sofakroken og TV-stuen. Her kan det være en fordel å plassere downlights nærme veggen.


Avstand mellom downlights.

Avstanden mellom hver downlight varierer etter behov, men det kan være greit å ta et utgangspunkt i ca. 120 cm mellom hver downlight. Mørkere områder, f.eks. en vegg med mange bilder eller mørkt interiør krever mer lys og da er det lurt med mindre avstand mellom hvert lyspunkt.

Vil du ha en mer spennende plassering av downlightene?

Se eksempler øverst på denne siden.


Eksempel på standard lyssetting med downlights.