Til toppen

Ansvarlig arbeid og økonomisk vekst


Ansvarlig arbeid og økonomisk vekst er to mål som ligger nært hjertet til oss i Lyskomponenter og The Light Group. Vi har tatt flere tiltak for å sikre at disse prinsippene er integrert i alle aspekter av vår virksomhet, og vi er forpliktet til å opprettholde og fremme disse verdiene.


Anstendig arbeid

For å sikre anstendige arbeidsforhold, besøker vi personlig fabrikkene der våre produkter blir produsert. Dette gir oss muligheten til å se førstehånds hvordan arbeidet utføres, og det sikrer at fabrikkene oppfyller våre strenge standarder for arbeidsforhold.

SLC-produkter skal alltid stimulere til anstendig arbeid og økonomisk vekst i tråd med åpenhetsloven.

Økonomisk vekst

Vekst er også et sentralt tema for oss. Vi tror på å vokse og utvikle oss som organisasjon, men det er viktig for oss at denne veksten er bærekraftig og etisk. Dette betyr å sørge for at vi vokser på en måte som fremmer anstendig arbeid og gir positive økonomiske fordeler for alle involverte.

Lyskomponenter har vokst 32 år på rad og har alltid hatt positiv bunnlinje. Vekst er vårt DNA.


Vi er også dypt forpliktet til å tilrettelegge for et inkluderende arbeidsliv. Vi tror at alle fortjener en sjanse til å jobbe og bidra, og vi streber etter å skape et miljø der alle føler seg velkomne, respekterte og verdsatte. Vi har et samarbeid med Varodd på dette.

Disse tiltakene er bare noen av måtene vi arbeider for å nå vårt mål om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Vi er stolte over de fremskrittene vi har gjort så langt, og vi er ivrige etter å fortsette vår innsats for å fremme disse verdiene i fremtiden.
Vi forstår at anstendig arbeid og økonomisk vekst går hånd i hånd,
og vi er forpliktet til å gjøre vår del for å fremme begge disse målene.

Vår bærekraftsreise